კომპანიის კვალიფიკაცია

business license

Ბიზნესის ლიცენზია

Trademark registration certificate

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის მოწმობა

Trademark registration certificate

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის მოწმობა

Trademark registration certificate

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის მოწმობა

SGS

SGS

Foreign trade operator registration form

საგარეო სავაჭრო ოპერატორის რეგისტრაციის ფორმა

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

Utility model patent certificate

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

CE certificate of Colloid Mill

კოლოიდური წისქვილის CE სერთიფიკატი

CE certificate of Mixing In-Line Mixer

In-Line მიქსერის შერევის CE სერთიფიკატი

CE certificate of Mixing Tank 1

შერევის ავზის 1 სერთიფიკატი

CE certificate of Mixing Tank 2

შერევით ავზის 2 სერთიფიკატი

ISO-9001

ISO-9001 中)

ISO-9001

ISO-9001