ჩვენი სამსახური

გაყიდვების შემდგომი მომსახურების სრული ასორტიმენტი
როდესაც მომხმარებელს პროდუქტი მიწოდება არ ნიშნავს ჩვენი მომსახურების დასრულებას, ეს ახალი დასაწყისია. 
Qiangzhong Machinery მომხმარებელს უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველი გაყიდვების შემდგომი მომსახურებით და ადგენს თვალყურისდევნების სრულ სისტემას, რათა უზრუნველყოს, რომ ჩვენი პროდუქტები ყოველთვის ოპტიმალურია.

ავზის კომპონენტების მასალის მიკვლევადობა
მექანიკის ხარისხის მართვის სისტემა კომპონენტები უზრუნველყოფს გამოყენებული ნედლეულისა და მათი სერთიფიკატების წყაროს მოძიებას. ამ მიკვლევადობის დოკუმენტები შეიძლება წარედგინოს მომხმარებელს და დაეხმაროს მომხმარებელს, შეამოწმოს ნაწილის მასალების თანმიმდევრულობა.