2015 სოციალური კეთილდღეობის სპონსორობა - ეკონომიკური განვითარების ზონის საცურაო ასოციაცია მონაწილეობს ტაივანის Golden Gate Beach Feeding Luowan საცურაო კონკურსში

2015 სოციალური კეთილდღეობის სპონსორობა - ეკონომიკური განვითარების ზონის საცურაო ასოციაცია მონაწილეობს ტაივანის Golden Gate Beach Feeding Luowan საცურაო კონკურსში

2019011155779785

2015 სოციალური კეთილდღეობის სპონსორობა - ეკონომიკური განვითარების ზონის საცურაო ასოციაცია მონაწილეობს ტაივანის Golden Gate Beach Feeding Luowan საცურაო კონკურსში


გაგზავნის დრო: აპრ-01-2019